Om oss - B&P Byggkonsult

Om oss - B&P Byggkonsult

Barry Persson, grundaren av B&P Byggkonsult AB, är en av branschens pionjärer. Med 25 års erfarenhet av husbesiktningar i Skåne…

Information för köpare

Information för köpare

Vårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i…

Information för köpare

Vårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i ett besiktningsutlåtande. För oss är en husbesiktning mer än ett protokoll. Vi undersöker noggrant varje del av byggnaden och ger även kunden en detaljrik genomgång på plats med fokus på byggnadens välmående och fortbestånd. Behövs tekniska hjälpmedel, såsom fuktindikator, ingår det naturligtvis i besiktningen.

Vårt mål är att kunden skall ha besiktningsutlåtandet dagen efter den utförda besiktningen, men vårt uppdrag är inte slut då utan vi står till kundens förfogande så länge det behövs.
Båda våra besiktningsmän är byggnadsingenjörer och har genomgått SBR:s kurser för överlåtelsebesiktning. Naturligtvis är vi ansvarsförsäkrade.

 

För säljare

Att förbesiktiga sitt hus är en god idé.

Du får reda på vilket skick ditt hus befinner sig i och kan innan en försäljning vidta åtgärder. Med ett besiktningsutlåtande i handen är alla eventuella brister... LÄS MER

För köpareVårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i ett besiktningsutlåtande men för oss är en husbesiktning mer än ett protokoll... LÄS MER

Lägenhetsbesiktning

Vid lägenhetsbesiktningar kontrollerar vi allt som faller under bostadsrättsinehavarens ansvar vilket oftast också omfattar våtutrymmen såsom bad.
Vill ni kontrollera lägenhetens verkliga bostadsarea kan vi även utföra en sådan i samband med besiktningen... LÄS MER


B&P Byggkonsult AB, Peter Kiel Andersson 0702-537090