Fuktkontroll

Alla byggnader har sina riskkonstruktioner. Det kan vara allt från grundläggningsätt till takkonstruktion.

Vi undersöker konstruktionerna i ditt hus som är känsliga för fuktrelaterade problem.

Vi använder oss av fuktindikator för att bedöma fuktstatusen i den berörda byggnadsdelen.
Fel som påträffas redovisas och ev åtgärdsförslag kan presenteras.

För säljare

Att förbesiktiga sitt hus är en god idé.

Du får reda på vilket skick ditt hus befinner sig i och kan innan en försäljning vidta åtgärder. Med ett besiktningsutlåtande i handen är alla eventuella brister... LÄS MER

För köpareVårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i ett besiktningsutlåtande men för oss är en husbesiktning mer än ett protokoll... LÄS MER

Lägenhetsbesiktning

Vid lägenhetsbesiktningar kontrollerar vi allt som faller under bostadsrättsinehavarens ansvar vilket oftast också omfattar våtutrymmen såsom bad.
Vill ni kontrollera lägenhetens verkliga bostadsarea kan vi även utföra en sådan i samband med besiktningen... LÄS MER


B&P Byggkonsult AB, Peter Kiel Andersson 0702-537090