SyllkontrollEn syll i en byggnad är den regel eller balk som oftast består av trämaterial och som ansluter närmast grunden.
I vissa fall om denna utsätts för större fuktpåverkan kan detta leda till fuktrelaterad olägenhet i bostaden som kan medföra sanitär ohälsa eller annan ogynnsam lukt.

Vid en syllkontroll kontrolleras syllens fuktkvot och vi undersöker väggens uppbyggnad så att du lättare kan ta ställning till om ett syllbyte behöver utföras. Vi utför syllkontroll i alla typer av byggnader.

För säljare

Att förbesiktiga sitt hus är en god idé.

Du får reda på vilket skick ditt hus befinner sig i och kan innan en försäljning vidta åtgärder. Med ett besiktningsutlåtande i handen är alla eventuella brister... LÄS MER

För köpareVårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i ett besiktningsutlåtande men för oss är en husbesiktning mer än ett protokoll... LÄS MER

Lägenhetsbesiktning

Vid lägenhetsbesiktningar kontrollerar vi allt som faller under bostadsrättsinehavarens ansvar vilket oftast också omfattar våtutrymmen såsom bad.
Vill ni kontrollera lägenhetens verkliga bostadsarea kan vi även utföra en sådan i samband med besiktningen... LÄS MER


B&P Byggkonsult AB, Peter Kiel Andersson 0702-537090