Hem ÖVRIGA TJÄNSTER Syllkontroll

Senaste nytt!

Vi är medlemmar i:

SyllkontrollEn syll i en byggnad är den regel eller balk som oftast består av trämaterial och som ansluter närmast grunden.
I vissa fall om denna utsätts för större fuktpåverkan kan detta leda till fuktrelaterad olägenhet i bostaden som kan medföra sanitär ohälsa eller annan ogynnsam lukt.

Vid en syllkontroll kontrolleras syllens fuktkvot och vi undersöker väggens uppbyggnad så att du lättare kan ta ställning till om ett syllbyte behöver utföras. Vi utför syllkontroll i alla typer av byggnader.