Hem Husbesiktning Besiktning För Köpare

Senaste nytt!

Vi är medlemmar i:

För köpareVårt huvudsakliga uppdrag i en överlåtelsebesiktning är att utföra en byggnadsteknisk kontroll av byggnaden som sedan protokollförs och resulterar i ett besiktningsutlåtande men för oss är en husbesiktning mer än ett protokoll. Vi undersöker noggrant varje del av byggnaden och ger även kunden en detaljrik genomgång på plats med fokus på byggnadens välmående och fortbestånd. Behövs tekniska hjälpmedel, såsom fuktindikator, ingår det naturligtvis i besiktningen.

Vårt mål är att kunden skall ha besiktningsutlåtandet dagen efter den utförda besiktningen, men vårt uppdrag är inte slut då utan vi står till kundens förfogande så länge det behövs.
Båda våra besiktningsmän är byggnadsingenjörer och har genomgått SBR:s kurser för överlåtelsebesiktning. Naturligtvis är vi ansvarsförsäkrade.