Hem ÖVRIGA TJÄNSTER Fuktkontroll

Senaste nytt!

Vi är medlemmar i:

FuktkontrollAlla byggnader har sina riskkonstruktioner. Det kan vara allt från grundläggningsätt till takkonstruktion. Vi undersöker konstruktionerna i ditt hus som är känsliga för fuktrelaterade problem.

Vi använder oss av fuktindikator för att bedöma fuktstatusen i den berörda byggnadsdelen.
Fel som påträffas redovisas och ev åtgärdsförslag kan presenteras.